item3

Indicatie

Opname in het hospice verloopt op basis van een indicatie voor Palliatief Terminale Zorg via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
De eigen bijdrage AWBZ is van toepassing. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Daarnaast wordt een bijdrage gevraagd voor de kosten van verblijf, de maaltijden, enzovoorts. Als u deze bijdrage van € 22,25 per dag niet of moeilijk kunt betalen, is er de mogelijkheid dat Stichting ’Het Clarahofje’ u financieel steunt. Het niet kunnen betalen van de bijdrage mag absoluut geen belemmering zijn om in het hospice opgenomen te worden.

MFP0024Edit
item1b
item5

H&V2010

Hospice Het Clarahofje
's Heer Hendrikskinderendijk 100
4461 EC Goes
Telefoon 0113-242600
E: hospicegoes@zorgstroom.nl

LogoZorgstroomkleur
MFP0018
MFP0023

Voor wie is het hospice?

Indicatie

Hospice

Voor wie?

Zorg

Stichting

Vrijwilligers

Links

Contact

 

Algemeen

 

Sfeer

 

Geschiedenis

 

Nieuws

 

Voor wie?

 

Indicatie

 

Hulpverleners

 

Palliatieve zorg

 

Medische en geestelijke zorg

 

Huishoudelijke zorg en vrijwilligers

 

Nazorg

 

Stichting 'Het Clarahofje'

 

Donateur worden

 

Algemeen

 

Taken

 

Deskundigheid

 

Contact

 

Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland

 

Links

 

Aanmelden

 

Contact en route