item3a

Links

www.zorgstroom.nl Zorgorganisatie, verantwoordelijk voor het hospice
palliatief.nl Agora, landelijke ondersteuningspunt palliatieve terminale zorg.
ikcnet.nl Integrale kankercentra
verliesverwerken.nl De Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR) is er op gericht
degenen die rouwt na verlies van een dierbare te ondersteunen.
kubler-ross.nl Stichting Dr. Elisabeth Kübler-Ross Nederland
zeeuwssteunpuntvoorverliesenrouw.nl Zeeuws Steunpunt voor verlies en rouw
stichtingpalazzoli.nl Palazzoli is een Zeeuws steunpunt voor mensen met kanker en hun naasten
rpcz.nl Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland. Speciaal voor begeleiden van kindeen met rouwverwerking
Speciaal voor begeleiden van kinderen met rouwverwerking.
pallialine.nl Op Pallialine zijn actuele richtlijnen voor palliativezorg te raadplegen.
palliatievezorg.verzamelgids.nl Organiseren cursussen voor verpleegkundigen,
verzorgenden, artsen, en praktijkverpleegkundigen.
vrijwilligethuiszorgzeeland.nl De vrijwilligers die in het hospice werkzaam zijn vallen onder verantwoordelijkheid van Vrijwillige Thuiszorg Walcheren.
vptz.nl De VPTZ is een landelijke koepelorganisatie voor alle hospice vrijwilligers in Nederland
Stichtinghetclarahofje.nl

DSC4563Edit
item4

H&V2010

Hospice Het Clarahofje
's Heer Hendrikskinderendijk 100
4461 EC Goes
Telefoon 0113-242600
E: hospicegoes@zorgstroom.nl

LogoZorgstroomkleur
IMG0663
MFP0048

Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland

Links

item5

Hospice

Voor wie?

Zorg

Stichting

Vrijwilligers

Links

Contact

 

Algemeen

 

Sfeer

 

Geschiedenis

 

Nieuws

 

Voor wie?

 

Indicatie

 

Hulpverleners

 

Palliatieve zorg

 

Medische en geestelijke zorg

 

Huishoudelijke zorg en vrijwilligers

 

Nazorg

 

Stichting 'Het Clarahofje'

 

Donateur worden

 

Algemeen

 

Taken

 

Deskundigheid

 

Contact

 

Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland

 

Links

 

Aanmelden

 

Contact en route