item3

Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland

In goede palliatieve zorg wordt gestreefd naar lijden verlichten, kwaliteit verbeteren, goede samenwerking creŽren tussen zorgverleners, kennisoverdracht bevorderen door nascholing/ deskundigheidsbevordering en het zorgen voor goede PR. Daarvoor is goede en toegankelijke kennis nodig over medisch en verpleegkundig handelen; en steun voor patiŽnten en hun naasten. Het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland, waarin alle zorgaanbiedende instellingen en/of organisaties in Zeeland zijn vertegenwoordigd, is hiermee actief bezig. Een groep Zeeuwse huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, een verpleeghuisarts en een psycholoog is dagelijks bezig de palliatieve zorg -zo mogelijk- te verbeteren. Diverse werkgroepen in dit Netwerk geven hier vorm aan. Twee belangrijke activiteiten zijn:

IMG0674
item5

H&V2010

MFP0034

Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland

Links

Hospice

Voor wie?

Zorg

Stichting

Vrijwilligers

Links

Contact

Contactpersoon van het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland is Marian van der Hooft-Bimmel. Zij is NetwerkcoŲrdinator en verpleegkundig consulent. Marian is aanspreekpunt voor zorgverleners die advies willen over palliatieve zorg. Alle gestelde vragen worden besproken in het palliatieve zorgteam.  Zonodig gaat iemand van het team ook naar de patiŽnt toe, onafhankelijk van waar de patiŽnt verblijft. De behandelend arts (huisarts of specialist) wordt hiervan altijd op de hoogte gebracht.

Het NPZW is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op
telefoonnummer: 06- 510 342 83.

Hier kunt u terecht voor advies en informatie over palliatieve zorg.

Meer informatie over ons Netwerk Palliatieve zorg, vindt u ook op :
www.netwerkpalliatievezorg.nl
www.ikcnet.nl
www.palliatievezorg.verzamelgids.nl

deskundigheid bevorderen over palliatieve zorg voor alle
zorgverleners in Zeeland door nascholing en themabijeenkomsten
advies geven aan zorgverleners als klachten of symptomen moeilijk te behandelen zijn. Indien nodig worden hiervoor ook huisbezoeken verricht

-

-

 

Algemeen

 

Sfeer

 

Geschiedenis

 

Nieuws

 

Voor wie?

 

Indicatie

 

Hulpverleners

 

Palliatieve zorg

 

Medische en geestelijke zorg

 

Huishoudelijke zorg en vrijwilligers

 

Nazorg

 

Stichting 'Het Clarahofje'

 

Donateur worden

 

Algemeen

 

Taken

 

Deskundigheid

 

Contact

 

Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland

 

Links

 

Aanmelden

 

Contact en route