item3

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is er op gericht de bewoner met nog een korte tijd van leven een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. We spreken van palliatieve zorg als de ziekte ongeneeslijk blijkt te zijn. Er is in de palliatieve zorg niet alleen aandacht voor lichamelijke klachten waarmee mensen te maken kunnen krijgen. Er is ook aandacht voor de psychische en sociale aspecten van de bewoner.

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2002 deze definitie van palliatieve zorg opgesteld:
"Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiŽnten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en het verlichten van lijden door middel van een vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.”
 

In de toelichting op de definitie stelt de WHO :
De kunst van goede palliatieve zorg is eigenlijk dat alle zorgverleners samen proberen de last en pijn zodanig te verminderen dat de patiŽnt ruimte krijgt voor wat hij in deze levensfase nog wil doen.

MFP0034Edit
item1b
item5

H&V2010

Hospice Het Clarahofje
's Heer Hendrikskinderendijk 100
4461 EC Goes
Telefoon 0113-242600
E: hospicegoes@zorgstroom.nl

LogoZorgstroomkleur
MFP0017
DSC4557

Hulpverleners

Palliatieve zorg

Medische en geestelijke zorg

Huishoudelijke en vrijwilligers

Nazorg

Hospice

Voor wie?

Zorg

Stichting

Vrijwilligers

Links

Contact

 

Algemeen

 

Sfeer

 

Geschiedenis

 

Nieuws

 

Voor wie?

 

Indicatie

 

Hulpverleners

 

Palliatieve zorg

 

Medische en geestelijke zorg

 

Huishoudelijke zorg en vrijwilligers

 

Nazorg

 

Stichting 'Het Clarahofje'

 

Donateur worden

 

Algemeen

 

Taken

 

Deskundigheid

 

Contact

 

Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland

 

Links

 

Aanmelden

 

Contact en route