Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland

In goede palliatieve zorg wordt gestreefd naar lijden verlichten, kwaliteit verbeteren, goede samenwerking creëren tussen zorgverleners, kennisoverdracht bevorderen door nascholing/ deskundigheidsbevordering en het zorgen voor goede PR. Daarvoor is goede en toegankelijke kennis nodig over medisch en verpleegkundig handelen; en steun voor patiënten en hun naasten. Het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland, waarin alle zorgaanbiedende instellingen en/of organisaties in Zeeland zijn vertegenwoordigd, is hiermee actief bezig. Een groep Zeeuwse huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, een verpleeghuisarts en een psycholoog is dagelijks bezig de palliatieve zorg -zo mogelijk- te verbeteren. Diverse werkgroepen in dit Netwerk geven hier vorm aan. Twee belangrijke activiteiten zijn:

  •  Deskundigheid bevorderen over palliatieve zorg voor alle zorgverleners in Zeeland door nascholing en themabijeenkomsten;
  • advies geven aan zorgverleners als klachten of symptomen moeilijk te behandelen zijn. Indien nodig worden hiervoor ook huisbezoeken verricht.

Contactpersoon van het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland is Marian van der Hooft-Bimmel. Zij is Netwerkcoördinator en verpleegkundig consulent. Marian is aanspreekpunt voor zorgverleners die advies willen over palliatieve zorg. Alle gestelde vragen worden besproken in het palliatieve zorgteam.  Zonodig gaat iemand van het team ook naar de patiënt toe, onafhankelijk van waar de patiënt verblijft. De behandelend arts (huisarts of specialist) wordt hiervan altijd op de hoogte gebracht.

 

Het NPZW is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op
telefoonnummer: 06- 510 342 83.

Hier kunt u terecht voor advies en informatie over palliatieve zorg.

Meer informatie over ons Netwerk Palliatieve zorg, vindt u ook op :
www.netwerkpalliatievezorg.nl
www.ikcnet.nl
www.palliatievezorg.verzamelgids.nl