Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland

In goede palliatieve zorg wordt gestreefd naar lijden verlichten, kwaliteit verbeteren, goede samenwerking creëren tussen zorgverleners, kennisoverdracht bevorderen door nascholing/ deskundigheidsbevordering en het zorgen voor goede PR. Daarvoor is goede en toegankelijke kennis nodig over medisch en verpleegkundig handelen; en steun voor patiënten en hun naasten. Het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland, waarin alle zorgaanbiedende instellingen en/of organisaties in Zeeland zijn vertegenwoordigd, is hiermee actief bezig. Een groep Zeeuwse huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, een verpleeghuisarts en een psycholoog is dagelijks bezig de palliatieve zorg -zo mogelijk- te verbeteren. Diverse werkgroepen in dit Netwerk geven hier vorm aan. Twee belangrijke activiteiten zijn:

  •  Deskundigheid bevorderen over palliatieve zorg voor alle zorgverleners in Zeeland door nascholing en themabijeenkomsten;
  • advies geven aan zorgverleners als klachten of symptomen moeilijk te behandelen zijn. Indien nodig worden hiervoor ook huisbezoeken verricht.

Het NPZW is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op
telefoonnummer: 06- 510 342 83.

Hier kunt u terecht voor advies en informatie over palliatieve zorg.

Meer informatie over ons Netwerk Palliatieve zorg, vindt u ook op :
www.netwerkpalliatievezorg.nl
http://www.iknl.nl/
www.palliatievezorg.verzamelgids.nl