Voor wie?

Het hospice is bestemd voor mensen die ziek zijn en waarbij geen genezing meer mogelijk is. De te verwachten levensduur is ongeveer drie maanden of korter. Dit betekent echter niet dat een verblijf hier niet langer mag duren. Het verblijf wordt maandelijks geëvalueerd met de huisarts en de betrokkenen.


Voor mensen die ziek zijn en waarbij geen genezing meer mogelijk is, is er ook de mogelijkheid om tijdelijk opgenomen te worden. Dit kan nodig zijn wanneer de zorg thuis voor een korte periode niet of onvoldoende beschikbaar is. Wij nemen dan graag die zorg over. Een tijdelijke opname kan ook nodig zijn om zorg en begeleiding te krijgen bij de behandeling van problemen als wonden, moeilijk te behandelen pijn, misselijkheid en andere klachten.
We zijn een algemene instelling en staan open voor mensen met welke levensovertuiging dan ook. Of u rust zoekt, of juist aanspraak en gezelligheid, uw wensen staan voorop.