Vrijwilligers

 

De vrijwilligers vallen onder de verantwoordelijkheid van Stichting ‘Het Clarahofje’.

Stichting ‘Het Clarahofje’ is als vrijwilligersorganisatie verantwoordelijk voor de inzet van goed opgeleide vrijwilligers. Deze vrijwilligers stellen zich beschikbaar om door hun aanwezigheid ernstig zieke mensen in de laatste fase van hun leven een thuisgevoel te geven in het hospice. Het beleid van de stichting is erop gericht de vrijwilligers een bedding te geven van waaruit zij zich met hun kwaliteiten kunnen inzetten om er voor de bewoners en hun naasten naar ieders tevredenheid, te kunnen zijn.

 

Stichting ‘Het Clarahofje’ zorgt voor de financiële middelen voor de coördinatie, scholing, verzekering en onkosten van de vrijwilligers. Om dit te kunnen realiseren is de Stichting afhankelijk van giften, donaties, acties en fondsen.

Wilt u een donatie doen aan Stichting ‘Het Clarahofje’ dan kunt u dat doen door uw bijdrage te storten op het rekeningnummer NL23 RABO 0122 5145 21 t.n.v. Stichting 'Het Clarahofje'. Dank voor iedere vorm van ondersteuning.