Zorg

In het hospice is een vast team verpleegkundigen 24 uur per dag aanwezig. De verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en coördineren het totale zorgproces. Alle verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in palliatieve zorgverlening en worden regelmatig bijgeschoold. Hierdoor zijn er veel mogelijkheden op medisch-technisch gebied. De verpleegkundigen worden ondersteund door vrijwilligers, die ook allemaal een speciale training hebben gekregen.