PREZO kwaliteitskeurmerk voor Het Clarahofje

Sinds kort prijkt het PREZO gouden keurmerk hospicezorg op de gevel van Hospice Het Clarahofje in Goes. Onafhankelijke onderzoekers van bureau Perspekt hebben vastgesteld dat Het Clarahofje voldoet aan de opgestelde kwaliteitseisen. Daarvoor bezochten zij het hospice en spraken uitvoerig met bewoners, hun naasten en de verschillende medewerkers. 

 

Alle medewerkers streven naar de beste zorg voor de bewoners van Het Clarahofje. Maar wat betekent beste zorg? En hoe doen we dat? En wie bepaalt of de zorg die wij verlenen inderdaad goed is? Daarom ook is het hospice aangesloten bij de Associatie Hospicezorg Nederland, die werkt aan de ontwikkeling van de zorg, toetsing van de kwaliteit, kennisopbouw en kennisverspreiding. Samen met Perspekt heeft de associatie het PREZO keurmerk hospicezorg ontwikkeld.

 

Dit keurmerk richt zich vooral op het resultaat van de zorg en de meerwaarde hiervan voor bewoners en hun naasten. Hoe ervaren zij de zorg in het hospice? Hoe beleven zij hun situatie: fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel? Welke behoeftes hebben de naasten, bijvoorbeeld als het gaat om nazorg?

 

Onze zorg moet de autonomie van de bewoner en de kwaliteit van leven en sterven ondersteunen. 

Er zijn voor het keurmerk zeven domeinen beschreven die te maken hebben met kwaliteit van leven en sterven. Verder wordt er gekeken naar de kwaliteit van medewerkers en vrijwilligers, naar strategie, beleid en bestuur. Het is voor alle medewerkers een geweldige steun in de rug, dat nu ook objectief is vastgesteld dat Hospice Het Clarahofje voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen in dit vakgebied.

Terug naar overzicht