Stichting Het Clarahofje succesvol van start met ClaraThuis

Per 1 januari 2017 heeft ClaraThuis, onderdeel van Stichting Het Clarahofje, de organisatie van de vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg (VPTZ) overgenomen van het SMWO.
ClaraThuis wil graag, in samenwerking met de professionele zorg, tijd, aandacht en ondersteuning bieden aan een ieder in de laatste levensfase en hun naasten.
Hieraan wordt inmiddels een heel aantal jaren vorm gegeven in Hospice Het Clarahofje en we zijn verheugd dit nu ook in de thuissituatie te mogen aanbieden.

De vrijwilliger biedt tijd, aandacht en ondersteuning. Dit kan overdag, ‘s avonds en bij uitzondering

's nachts zijn. Deze ondersteuning is aanvullend op de zorg van huisarts en thuiszorg. 
De zorg van de vrijwilliger vervangt de zorg van de naasten en mantelzorgers niet maar vult deze aan. Waar mogelijk geeft de vrijwilliger hen een steuntje in de rug. Naasten en mantelzorgers putten hieruit nieuwe moed en nieuwe energie.
De vrijwilliger kan emotionele steun geven door te luisteren en ‘er te zijn’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruth Elenbaas, coördinator van ClaraThuis:

Telefoon 06 234 966 84 of stuur een email naar info@clarathuis.nl

Terug naar overzicht