Nieuwsbrieven

Elk jaar verschijnt onze Nieuwsbrief rond De Dag van de Palliatieve Zorg.

De Nieuwsbrief is zowel digitaal als in druk te lezen. Donateurs en andere belangstellenden ontvangen deze gratis.

Heeft u interesse? Stuur ons een mail naar info@hospicehetclarahofje.nl met uw naam en (mail)adres en geef aan of u de Nieuwsbrief per post of per e-mail wil ontvangen.

Dit zijn de Nieuwsbrieven die tot nu toe verschenen; u kunt ze downloaden door erop te klikken.