Vacature coördinator vrijwilligers

N.B. Deze sollicitatieprocedure is intussen afgerond

 

Wij zoeken per 1 april 2020 naast de huidige coördinator, een coördinator voor maximaal 22 uur per week, verdeeld over 4 dagen.

Deze functie vraagt kennis op HBO-(V)-niveau, aangevuld met enkele jaren werkervaring op het gebied van vrijwilligerswerk.

De taken van coördinator:

  • Het coördineren en ondersteunen van de vrijwilligers.

  • Organiseren en bewaken van de zorg voor bewoners/cliënten en hun naasten.

  • Zorg dragen voor de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers.

  • Onderhouden interne contacten.

  • Onderhouden van externe contacten.

  • Samenwerking met het bestuur.

  • Ontwikkelen van beleid.

  • Het voeren van een effectieve en efficiënte administratie en verslaglegging.

  • Cultuur en identiteit van Stichting Het Clarahofje bewaken.

De coördinator werkt nauw samen met de mede-coördinator. Beide coördinatoren hebben wisselend bereikbaarheidsdienst buiten kantooruren.

In het hospice is 24 uur per dag een verpleegkundige van Zorgstroom aanwezig. Daarnaast zijn, onder verantwoordelijkheid van Stichting Het Clarahofje, 70 vrijwilligers actief op allerlei gebied. Het werven, scholen en begeleiden van deze vrijwilligers is een van de belangrijkste onderdelen van het werk.

De functie is gewaardeerd in FWG 50 van de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Wij bieden een aanstelling voor een jaar, met de mogelijkheid van verlenging bij gebleken geschiktheid.

We verwachten dat je bereid bent bij te (blijven) scholen om deze functie naar behoren te kunnen vervullen.

 

Informatie kan opgevraagd worden bij de huidige coördinatoren 06-10956301 of per mail: coordinatoren@stichtinghetclarahofje.nl

 

De termijn van reflecteren is op 6 januari 2020 gesteld. En de gespreksronden met kandidaten vanaf medio januari zodat een benoeming voor 1 februari 2020 nog in het verschiet ligt.

Er is een selectie- en sollicitatiecommissie ingesteld. De selectiecommissie bestaat uit bestuur en medewerkers. De sollicitatiecommissie bestaat uit twee onderdelen: een bestuurlijke en een vertegenwoordigende van coördinatoren en medewerkers.

Na de selectie zal in twee gespreksronden de uiteindelijk te benoemen kandidaat naar voren moeten komen die dan zo mogelijk per 1 april 2020 kan aantreden.

Wij zien je sollicitatie graag per e-mail tegemoet: info@stichtinghetclarahofje.nl