ClaraThuis

Stichting Het Clarahofje verzorgt, naast de inzet van vrijwilligers in het hospice, ook de inzet van vrijwilligers in de palliatief terminale zorg thuis. Dit heet ClaraThuis.

Veel mensen geven er de voorkeur aan om thuis te blijven tot aan het eind van hun leven. Dat geldt misschien ook voor u. Of dit haalbaar is hangt onder andere af van de zwaarte van de zorg en de belasting van uw mantelzorger(s).

De vrijwilligers van ClaraThuis kunnen hier een bijdrage leveren. Zij ondersteunen u en uw naasten in de zorg. Daardoor is thuis blijven soms toch mogelijk. In overleg met u kan ClaraThuis een deskundig geschoolde zorgvrijwilliger inzetten voor één of meerdere dagdelen per week. Dit kan overdag, ’s avonds en indien nodig ook ’s nachts.

Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met de coördinator van ClaraThuis:
06 - 23496684
info@clarathuis.nl

www.clarathuis.nl