Hospice

Als u ongeneeslijk ziek bent of één van uw naasten, komt er in beide gevallen veel op u af. Er moeten in korte tijd veel beslissingen worden genomen. Veel mensen willen graag thuis in hun vertrouwde omgeving blijven om te sterven. In de praktijk blijkt dit niet altijd haalbaar. Hospice Het Clarahofje is dan een zorgzaam alternatief. Het fraaie hospice dateert uit 2010 en is gelegen op een rustige, goed bereikbare locatie aan de rand van Goes. Het is een comfortabel en sfeervol huis, waar bewoners zich thuis kunnen voelen. Mensen kunnen hier rustig en vredig hun laatste levensfase ingaan.

Als genezing niet meer mogelijk is, kan de medische en verpleegkundige behandeling zo intensief zijn dat het moeilijk wordt deze zorg thuis te geven. Is er voldoende mantelzorg, zijn er voldoende mogelijkheden de zieke zelf te verzorgen? Het betekent vaak veel regelen, terwijl juist nu het contact met elkaar zo belangrijk is. Het hospice biedt in deze situatie de helpende hand en heeft tot doel de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk te houden in een bijna-thuis situatie. Het zorgt voor een comfortabel verblijf met deskundige verzorging en begeleiding. Het geeft u als bewoner en uw naasten de gelegenheid in een rustige omgeving op een persoonlijke wijze afscheid te nemen.

 

Om de dagelijkse verzorging mogelijk te maken is 24 uur per dag een gespecialiseerd verpleegkundige aanwezig. Zij wordt hierbij ondersteund door vrijwilligers. Er zijn geen bezoektijden, familie en vrienden zijn altijd welkom. Indien gewenst kunnen ze meehelpen met de verzorging.