Geschiedenis

Marianne van Meer was in 1992 de grondlegster van de hospicezorg in Zeeland met de oprichting van het eerste palliatieve zorghuis in Hansweert. In dat jaar richtte zij Stichting Het Clarahofje op met enkele mensen die de toenmalige leemte in de gezondheidszorg bemerkten.

 

Stichting Het Clarahofje wil een plek creëren waar ernstig zieke mensen op een menswaardige manier de laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen en waardig afscheid van het leven kunnen nemen. Kleinschalige, laagdrempelige en voor iedereen toegankelijke zorgverlening.

Al snel bleek dat de vraag naar deze zorg groot was. Even snel werd Hospice Het Clarahofje omarmd door de Zeeuwse bevolking. Dit uitte zich door de vele blijken van vertrouwen die men aan het hospice gaf. Allereerst door de zieke bewoners zelf die zich samen met hun naasten vol vertrouwen aan de zorg van Het Clarahofje toevertrouwden. En beslist ook door de vele vormen van adhesiebetuigingen, financiële en daadwerkelijke ondersteuning die het bestuur mocht ondervinden. In die tijd was er immers geen enkele overheidsondersteuning voor deze tak binnen de gezondheidszorg. Al het werk gebeurde door mensen die -zeer gemotiveerd en betrokken- op vrijwillige basis hun medewerking gaven. Van subsidies onafhankelijk maar tegelijkertijd zeer afhankelijk van maatschappelijke ondersteuning kon het hospice het ideaal verwezenlijken waarvoor het was opgericht.

 

Het was dan ook vanzelfsprekend dat Zorgstroom ja zei tegen het bestuur van de Stichting Het Clarahofje, toen om hulp werd gevraagd bij het realiseren van een nieuw hospice.

Door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de oprichtster en drijvende kracht van Het Clarahofje te Hansweert, dreigde de hospicezorg op de Bevelanden te verdwijnen. Dat mocht niet gebeuren, want een hospice voorziet in een - steeds groeiende - zorgbehoefte van mensen in de laatste periode van hun leven.

 

Op 15 januari 2010 legde Marianne van Meer de eerste steen voor de nieuwbouw van Het Clarahofje in Goes. Op 19 juli 2010 zijn de deuren van het hospice geopend en hebben de eerste bewoners hun intrek genomen.