Maandelijks Open Huis

Wij organiseren met ingang van 1 mei elke maand een Open Huis, afwisselend op maandagavond en donderdagmiddag.

Iedereen die eens een kijkje wil nemen in het hospice is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.

Medewerkers staan klaar om een rondleiding te geven en alle vragen te beantwoorden.

Het eerste Open Huis is op maandag 1 mei van 19 tot 21 uur

 

Veel mensen hebben inmiddels wel eens gehoord van Het Clarahofje. Het Open Huis biedt de gelegenheid binnen rond te kijken, de sfeer te proeven en te horen over het dagelijks leven in het hospice.

 

Dit kan gelden voor mensen die zelf of in hun omgeving te maken hebben met een ernstige ziekte en voor mensen die er misschien willen werken. Maar ook voor belangstellenden die denken “ik zou het wel eens van binnen willen zien”.

 

Het Open Huis wordt dit jaar georganiseerd op:

Maandag       1 mei             van 19-21 uur

Donderdag    1 juni             van 13-15 uur

Maandag       3 juli               van 19-21 uur

Donderdag    3 augustus     van 13-15 uur

Maandag       4 september   van 19-21 uur

Donderdag    5 oktober        van 13-15 uur

Maandag       6 november   van 19-21 uur

Donderdag    7 december   van 13-15 uur

Terug naar overzicht