Maxima bezoekt VPTZ-congres

Woensdag 9 oktober organiseert de landelijke vereniging VPTZ (Vrijwilligers in de Palliatieve Terminale Zorg) haar jaarlijkse congres, met dit keer als titel ‘Samen van betekenis – Jij maakt het verschil!’. Een afvaardiging van Het Clarahofje reist ook af naar Amersfoort.

De rol en positie van vrijwilligers in de palliatieve zorg wordt belicht door Steven Vanderstichelen. Na de pauze houdt Sander de Husson de tweejaarlijkse Elisabeth Kubler-Ross-lezing; hij ontvangt  de gelijknamige EKR-penning voor zijn bijdrage in de palliatieve zorg.

Naast een interessant programma, verheugen we ons op de aanwezigheid van Koningin Maxima bij het congres. Zij reikt een prijs uit aan één van de VPTZ-organisaties voor het 'beste' beleid rondom het werven, binden en boeien van vrijwilligers.

Daarna wil zij - samen met minister Hugo de Jonge - in gesprek gaan met vrijwilligers over hoe zij dit zelf ervaren.

Terug naar overzicht