Voor wie?

Het hospice is bestemd voor mensen met een ernstige ziekte waarbij geen genezing mogelijk is. De te verwachten levensduur is drie maanden of korter. Dit betekent niet dat een verblijf in Het Clarahofje niet langer mag duren. Maandelijks wordt geëvalueerd met de huisarts, verpleegkundigen en betrokkenen.

 

Mensen met een ongeneeslijke ziekte kunnen ook tijdelijk opgenomen worden. Bijvoorbeeld wanneer tijdelijk de zorg thuis in eigen huis niet of onvoldoende beschikbaar is. Wij nemen dan graag die zorg over. Een tijdelijke opname kan ook om zorg en begeleiding te krijgen bij de behandeling van wonden, pijn, misselijkheid en andere klachten.

 

Het Clarahofje is een algemene instelling en staat open voor mensen van alle leeftijden, achtergronden of levensovertuigingen.