Nieuwsbrieven

Tweemaal per jaar verschijnt onze Nieuwsbrief, zowel digitaal als in druk. Donateurs en andere belangstellenden ontvangen deze gratis.

Heeft u interesse? Stuur ons een mail naar info@hospicehetclarahofje.nl met uw naam en (mail)adres en geef aan of u de Nieuwsbrief per post of per e-mail wil ontvangen.

 Dit zijn de Nieuwsbrieven die tot nu toe verschenen: