Palliatieve zorg

De medewerkers in Hospice Het Clarahofje geven palliatieve zorg. Dit betekent dat er aandacht is voor lichamelijke, psychische, sociale en levensbeschouwelijke aspecten. De zorg is gericht op het verlichten van lijden en het bieden van kwaliteit en comfort in de laatste fase van het leven. De bewoner en zijn naasten staan hierin centraal.

Alle medewerkers van het hospice proberen met elkaar bij te dragen aan de best mogelijke kwaliteit van leven en comfort in de laatste levensfase, waardoor u en uw naasten de ruimte krijgen voor de zaken die voor u belangrijk zijn.