Links

www.zorgstroom.nl de zorgorganisatie die verantwoordelijk is voor het Hospice Het Clarahofje.
www.VPTZ.nl landelijke koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.

www.netwerkpalliatievezorg.nl informatie over palliatieve hulpverlening en zorg in uw regio.
www.IKNL.nl Integraal Kankercentrum Nederland

www.palliatief.nl Agora, het landelijke ondersteuningspunt palliatieve terminale zorg.
www.verliesverwerken.nl Landelijk Steunpunt Rouw
www.zeeuwssteunpuntvoorverliesenrouw.nl Zeeuws Steunpunt voor verlies en rouw
www.stichtingpalazzoli.nl Palazzoli is een Zeeuws steunpunt voor mensen met kanker en hun naasten.

www.ongeneeslijk.nl nieuws, informatie en lotgenotencontact voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten.