Medische zorg

In principe blijft - na opname in Het Clarahofje - uw eigen huisarts de medische zorg bieden. U kunt met uw huisarts uw vragen en wensen met betrekking tot het levenseinde bespreken. Wanneer uw eigen huisarts u niet kan blijven behandelen, bijvoorbeeld vanwege de afstand, wordt in overleg de verantwoordelijkheid overgedragen aan de twee huisartsen die aan het hospice verbonden zijn als medisch adviseur. Beide huisartsen zijn gespecialiseerd in de palliatieve zorg.