Nazorg

De laatste zorg

Als een bewoner is overleden, is er gelegenheid om in het hospice afscheid te nemen van de overledene. Indien gewenst geven wij de laatste zorg, eventueel samen met de naasten. Er is geen mogelijkheid tot opbaren in het hospice.

 

Evaluatie

Na ongeveer 6 weken nemen wij contact op met de nabestaanden om de gegeven zorg in het hospice te evalueren.

Herdenkingsbijeenkomst

Twee keer per jaar organiseren wij een herdenkingsbijeenkomst waarin we de bewoners herdenken die het afgelopen half jaar in Het Clarahofje zijn overleden. Hiervoor worden de nabestaanden van de overleden bewoner uitgenodigd. Tijdens deze herdenking is een korte overdenking, we noemen de namen van hen die overleden zijn en branden voor hen een kaars.

Ook is er de mogelijkheid voor de naasten om zelf een bijdrage te leveren aan deze bijeenkomst in de vorm van een persoonlijk woord of een gedicht.

Ter afsluiting is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten.