Zorgvrijwilligers

In ons hospice werkt een vaste groep van professionele vrijwilligers, die dagelijks van 8.00 tot 22.30 uur aanwezig zijn. Deze vrijwilligers stellen zich beschikbaar om door hun aanwezigheid de bewoners een thuisgevoel te geven in het hospice. Hun werk bestaat uit licht verzorgende handelingen samen met de verpleegkundigen, het bieden van gastvrijheid, het serveren van maaltijden, koffie/thee, kleine hand- en spandiensten en een praatje of gesprek.

Meer over het werk van vrijwilligers in Het Clarahofje leest u hier.