Steun ons

Als u het hospice een warm hart toedraagt kunt u Stichting Het Clarahofje steunen door:

  • Een eenmalige gift te storten op NL23 RABO 0122 5145 21 t.n.v. Stichting Het Clarahofje.
  • Donateur te worden
  • Een jaarlijkse schenking te doen voor minimaal 5 jaar waarbij u het totale bedrag van uw gift kunt aftrekken bij uw belastingaangifte.
  • Bij testament te bepalen dat een legaat of deel van de erfenis ten goede komt aan de Stichting.
  • Sponsoring of een gift in natura

Alle giften worden voor 100% besteed aan de vrijwilligersorganisatie en het financieel ondersteunen van het hospice. Voor iedere vorm van ondersteuning zijn wij u zeer erkentelijk. Om u op de hoogte te houden, ontvangt u als donateur ieder jaar het Jaarverslag en onze Nieuwsbrief.

Stichting Het Clarahofje heeft een ANBI-verklaring (8014.98.673). Dat betekent dat uw giften fiscaal voor belastingaftrek in aanmerkigen komen en dat de Stichting geen belasting over de schenking hoeft te betalen.

 

Door de Europese regelgeving voor IBAN nummers, mogen de banken geen adressen meer doorgeven. Mocht u ons werk willen steunen, geeft u dan uw naam en (e-mail)adres a.u.b. door via info@stichtinghetclarahofje.nlOok kunt u dit formulier daarvoor gebruiken.

Alleen op die manier kunnen we u bedanken en onze Nieuwsbrief toesturen.