Het Clarahofje in uw testament

 

Wanneer u Stichting Het Clarahofje in uw testament opneemt, laat u meer na dan geld alleen.

U geeft uw overtuiging door dat palliatieve zorg in een huislijke omgeving - waarin ieder mens zichzelf kan zijn - belangrijk is voor hen die aan een ongeneeslijke ziekte lijden. En u stuurt een sterke boodschap van vertrouwen aan degenen die zich met hart en ziel hiervoor inzetten. Met een erfenis kunt u echt een verschil maken, niet alleen financieel maar ook spiritueel.

 

‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ (ANBI) zoals Stichting Het Clarahofje zijn vrijgesteld van erfbelasting. Het bedrag dat u nalaat wordt voor de volle 100% gebruikt voor het werk van de Stichting.