Stichting

Stichting Het Clarahofje wil voor de bewoners van het hospice zoveel mogelijk een thuissituatie realiseren en ondersteunt bewoners en medewerkers waar mogelijk.

Stichting Het Clarahofje zorgt voor:

  • Werving, opleiding  en training van de vrijwilligers.
  • Professionele begeleiding van de vrijwilligers
  • Verzekering tijdens het werk en vergoeding van vervoerskosten.
  • Toegankelijkheid van het hospice voor iedereen, ook voor mensen voor wie een eigen financiële bijdrage moeilijk of onmogelijk is.
  • Financiële ondersteuning voor inventaris van het hospice en noodzakelijke vervangingen.
  • Financieren van extraatjes bij speciale gebeurtenissen, zoals Kerst of verjaardagen.
  • Ondersteuning van beleidsontwikkeling en organisatie van het hospice.
  • Vergroting van de bekendheid van het hospice in de regio.

Deze doelen kunnen alleen gerealiseerd worden met giften, donaties, acties, fondsen of sponsoring.

Lees hier meer over de mogelijkheden ons te steunen.

 

Stichting Het Clarahofje is een door de overheid erkend goed doel (ANBI- fiscaalnummer 8014.98.673) en is aangesloten bij het Landelijk Steunpunt Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ).