Beleid en financiën

Lees hier het beleidsplan, de financiële verantwoording en het beloningsbeleid van stichting Het Clarahofje.

  • Beleidsplan 2014-2015
  • Financiële verantwoording
  • Beloningsbeleid stichting Het Clarahofje: "De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten."