Bestuur

Graag stellen wij het bestuur van stichting Het Clarahofje aan u voor:

 

Dhr. D. van der Zaag voorzitter djvdzaag@zeelandnet.nl
Dhr. M. Schouwenaar penningmeester penningmeester@stichtinghetclarahofje.nl
Mevr. A. Leijdens secretaris cleijdens@yahoo.com
Mevr. E. Hamelink algemeen secretaris elsha@zeelandnet.nl
Mevr. K. Leijs notulist en bestuurslid kleijs@zeelandnet.nl
Dhr. J. van der Steen vice-voorzitter jvdsteen52@zeelandnet.nl