Bestuur

Graag stellen wij het bestuur van Stichting Het Clarahofje aan u voor,

zoals dat is samengesteld vanaf 1 januari 2021:

 

Mevrouw K. van den Broeke voorzitter voorzitter@stichtinghetclarahofje.nl
De heer D. van de Plasse penningmeester penningmeester@stichtinghetclarahofje.nl
Mevrouw E. Hamelink secretaris secretaris@stichtinghetclarahofje.nl
Mevrouw T. van den Heuvel bestuurslid communicatie@stichtinghetclarahofje.nl
De heer J. de Pooter bestuurslid bestuur@stichtinghetclarahofje.nl
Mevrouw H. Haasnoot bestuurslid bestuurslid@stichtinghetclarahofje.nl