Bestuur

Graag stellen wij het bestuur van Stichting Het Clarahofje aan u voor,

zoals dat is samengesteld vanaf 1 april 2022:

 

De heer F. Witkam voorzitter  voorzitter@stichtinghetclarahofje.nl
De heer D. van de Plasse penningmeester penningmeester@stichtinghetclarahofje.nl
Mevrouw E. Hamelink secretaris secretaris@stichtinghetclarahofje.nl
Mevrouw T. van den Heuvel bestuurslid communicatie@stichtinghetclarahofje.nl
Mevrouw N. Lokerse bestuurslid bestuursleden@stichtinghetclarahofje.nl
Mevrouw J. Kleinepier bestuurslid bestuurslid@stichtinghetclarahofje.nl