Vrijwilligers

 

Een grote groep medewerkers zet zich vrijwillig in voor een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken in het hospice. Op vele terreinen zijn zij actief: in de zorg ter ondersteuning van de verpleegkundige, als gastvrouw/-heer, om de boodschappen te doen, de bloemen te verzorgen of als roostervrijwilliger om de personele bezetting te stroomlijnen.

 

Vrijwilligers vallen onder verantwoordelijkheid van Stichting Het Clarahofje.¬†Deze zorgt voor de financi√ęle middelen voor de co√∂rdinatie, scholing, verzekering en onkosten van de vrijwilligers. Hiervoor is de Stichting afhankelijk van giften, donaties, acties en fondsen. Wilt u een donatie doen? Kijk¬†hier¬†voor meer informatie.

 

Vrijwilligers volgen eerst een basistraining en worden daarna gedegen ingewerkt. Maandelijks zijn er (thema)bijeenkomsten om de opgedane ervaringen uit te wisselen en de deskundigheid op peil te houden en te verdiepen. Zij worden in hun werk begeleid door twee coördinatoren, die zelf ook regelmatig in het hospice aanwezig zijn.

 

Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk in ons hospice kunt u contact opnemen met de coördinator vrijwilligers via:

T: 06-10956301

E: coordinatoren@stichtinghetclarahofje.nl