Zorgvrijwilliger

In het dagelijks leven in het hospice spelen zorgvrijwilligers een belangrijke rol.

Zij werken intensief samen met verpleegkundigen en andere medewerkers en hebben eigen taken en verantwoordelijkheden, zoals:

 • 'Er zijn' voor bewoners en hun naasten
 • Gastvrouw/gastheer zijn
 • Ondersteunen van de verpleegkundige bij de zorg voor de bewoner
 • Licht huishoudelijk werk verrichten

De wensen en behoeften van onze bewoners staan altijd centraal.

 

Naast grote inzet en persoonlijke betrokkenheid zijn ook vaardigheden nodig, zoals:

 • Een open en neutrale houding
 • Actief kunnen luisteren
 • Eigen ervaringen met sterven en rouw hebben verwerkt
 • Nabij zijn in terughoudendheid
 • Eerlijk zijn
 • Zelfstandig kunnen handelen
 • Kunnen samenwerken.

 

De zorgvrijwilliger is per week twee diensten van vier uur beschikbaar. Deze diensten vinden plaats tussen 8.00 en 22.30 uur, op werkdagen en in de weekends. De vrijwilligers werken steeds met zijn tweeën samen met een verpleegkundige.

Maandelijks wordt een teamoverleg gehouden waar iedere vrijwilliger verwacht wordt. Ook worden één of meerdere keren per jaar na- of bijscholingen georganiseerd.

 

Nieuwe zorgvrijwilligers hebben eerst een kennismakingsgesprek met de coördinator. Op basis hiervan wordt besloten of de vrijwilliger wordt ingeschreven voor de basistraining. Deze (verplichte) training bestaat uit zeven - wekelijkse - bijeenkomsten. Daarna volgt een evaluatie waarin van beide kanten wordt bekeken of dit vrijwilligerswerk een geschikte keuze is. De nieuwe zorgvrijwilliger verbindt zich voor minimaal een jaar aan Het Clarahofje.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator vrijwilligers via:

Telefoon: 06-10956301

E-mail: coordinatoren@stichtinghetclarahofje.nl